Obsługa firm z sektora MSP

Licznie na kalkulatorzeOferujemy obsługę firm z sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw). Sektor ten tworzą firmy, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i mają roczny obrót poniżej 50 mln euro lub ich roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. Stanowią obecnie zdecydowaną większość przedsiębiorstw w Polsce.

Specjalizujemy się w usługach rachunkowych i doradczych, zajmujemy się optymalizacją podatkową. W zależności od indywidualnych potrzeb klientów prowadzimy księgowość uproszczoną lub pełną. Skorzystanie w tym obszarze z pomocy biura księgowego to gwarancja uniknięcia błędów, które mogą rzutować na finanse oraz wizerunek firmy. Ze względu na szerokie doświadczenie zapewniamy kompleksowe wsparcie.

 

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw

W zakresie naszej obsługi przedsiębiorstw znajduje się:

  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów,
  • sporządzanie ewidencji środków trwałych w oparciu o dokumentację,
  • przygotowanie rozliczenia podatkowego dla Urzędu Skarbowego oraz rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • reprezentowanie przedsiębiorstwa przed organami administracyjnymi,
  • sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego.